The name of the Group INISOWIACY combines two words: Inis is the Irish word for Ennis and also means island. And Owiacy is a way of saying in Polish that we are from that place when it is added to the end of the place name.  

INISOWIACY czyli ludzie z wyspy. Inis – w języku irlandzkim to wyspa, jest to również irlandzka nazwa miasta Ennis, miasteczka w hrabstwie Clare skąd pochodzi grupa.